Wielkie konflikty militarne XX wieku

Wielkie konflikty militarne XX wieku


Jesienią 2007 roku zorganizowaliśmy w znanych już piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej nową przeglądową wystawę. Tym razem miała ona bardziej charakter graficzny. Modele stanowiły tylko dopełnienie wielu ciekawych ilustracji, obrazów, dokumentów i plakatów dotyczących kilku wielkich i mniejszych konfliktów w ”wieku wojen”.

Pokazaliśmy tu I i II wojnę światową ale też wojnę w Wietnamie, Korei , serię konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz wiele innych, co nie znaczy nieistotnych konfliktów XX-wiecznych. Jak zwykle zainteresowanie duże a dla młodzieży szkolnej doskonała lekcja historii w odmiennym niż w szkole stylu.